Har du tjek på indeklimaet?

Har du tjekket dit indeklima for nylig? Måske ikke, for hvem tænker på det i en travl hverdag. Men et godt, sundt og tørt indeklima er vigtig for den daglige trivsel i hjemmet. Her får du fakta og et par godt råd med på vejen.​

Luft ud!

Luft ud i din bolig – gerne mindst 2-3 gange i døgnet omkring 5-10 min. Lufter du ud i længere tid af gangen, vil dette blot medføre et unødvendigt forhøjet varmeforbrug. Det er derfor en god idé, at lukke radiatorerne i den tid der luftes kraftig ud. Når man taler om luftens fugtighed, så angives den ofte i procent; det er det man kalder den relative luftfugtighed (betegnes som RF). Det er altså et mål for, hvor meget vanddamp, der er i luften set i forhold til, hvor meget den kan indeholde. Det forholder sig nemlig således, at luften alt efter temperatur, kan indeholde en vis mængde vanddamp. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft I et optimalt indeklima bør luftfugtigheden / relative luftfugtighed (RF) ligge mellem 35-65% inden døre, dog afhængig af årstiden – og mindst om vinteren. En lavere luftfugtighed forringer væsentlig levevilkårene for skimmelsvampe, husstøvmider og andre skadelige mikroorganismer. Med en fugtmåler (hygrometer) kan du selv tjekke den relative luftfugtighed i din bolig, og dermed sikre et sundt og behageligt indeklima.

Familien skaber mere end 10 liter vanddamp/pr. døgn

En familie, på to voksne og to børn, skaber ca. 10-12 liter fugt/vanddamp pr. døgn. Denne fugt/vanddamp BØR løbende fjernes fra boligen ved udluftning 2-3 gange dagligt som tidligere nævnt. For hver m3 luft du udskifter ved ventilation/udluftning, fjerner du omkring 3 gr. vanddamp. Så drejer det sig om 12 liter (=12 kg) vanddamp, skal boligen udluftes/ventileres med (12000g / 3g) 4000 m3 luft i døgnet.

Synlige kendetegn på for høj luftfugtighed

Hvis der dannes kondens (synligt fugt) indvendig på dine vinduer/termoruder, er det en advarsel om, at luftfugtigheden er for høj. Åbn vinduer og døre op, og få gerne gennemtræk i boligen i 5-10 min. Er der eks.vis 65% RF og temperaturen inde er 19 gr. Celsius, vil en forøgelse af temperaturen til 21 gr. Celsius alene medføre, at luftfugtigheden på det grundlag falder til 58% RF.

Tørring af vasketøj

Hæng ikke dit vasketøj til tørre inde i boligen. En kontinuerlig høj luftfugtighed, kan medføre, at der dannes skimmelsvamp på (kolde) overflader, og værst på ydervægge. Vådt overtøj, som skal tørres hurtigt i vintermånederne, bør anbringes på toilet- /baderum, så der kan sikres tilstrækkelig ventilation – evt. ved samtidigt at holde vinduerne åbne.

Ventilation ved madlavning

Tænd for emhætten når komfuret og ovnen er i brug. Brug grydelåg når du koger og steger under tilberedning og madlavning. Herved kan du sikre, at vanddamp ikke unødigt tilføres resten af boligen.

Fugt i vådrum/badeværelser

Ved badning – bruse/karbad – kan det anbefales, at holde døren til baderummet lukket, så vanddampe ikke tilføres resten af boligen. El-udsugning i loftet anbefales, ligesom det er en god idé, hvis der er etableret en fri spalte under døren for nødvendig lufttilførsel. Efter badning bør overskydende vand i brusenichen straks fjernes/skrabes af, og badekaret skal aftørres.

Fugt i soveværelser

Soverum bør løbende sikres 2-3 udluftninger som benævnt ovenfor, samt varmetilføres. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, kun at gøre dette om morgenen, som mange gør. Det gælder her, som for de øvrige rum, at evt. spalteventiler i vinduer altid bør stå åbne. En acceptabel luftfugtighed, uden rummet tilføres en høj varmetilførsel, kan frembringes ved at supplere med en kondensaffugter. En sådanne kan købes i de fleste byggemarkeder.

Kolde ydervægge

Boligens kolde ydervægge i fx bryggers, samt mur false ved døre og vinduer, kan nemt blive tilført fugt. Det er derfor en god idé, at disse vægge malebehandles med en speciel ”maling” – BioRid. BioRid er en overfladebelægning og ikke en traditionel maling. Allerede ved et dæk lag på 800 gram/m2 sikres der effektivt mod skimmel og bakterievækst. For ud for behandling skal disse vægge afrenses.

Luftfugtighed om vinteren

I vinterperioden – typisk fra Dec. – Marts bør luftfugtigheden kun overstige 45% relativfugtighed (RF) i korte perioder. En lav luftfugtighed bidrager samtidigt til, at husstøvmider og andre skadelige mikroorganismer bliver reduceret i antal, som tidligere benævnt ovenfor.

Ventilation og møbler

Alt fra senge og sofa, til skuffer og skabe etc. Møbler skal generelt holdes ca. 5 cm. fra ydervægge, så der tilsikres luftcirkulation mellem væggen og møbler. En stillestående fugtig luft kan således ventileres væk, under den normale udluftning af boligen.

Luftcirkulation I hjemmet

Når ingen personer opholder sig i hjemmet, kan det anbefales, at alle døre i opholdsrum står åbne. Således kan luften i boligen cirkulere rundt, evt. med hjælp fra åbne spalteventiler, som er monteret på de fleste nyere vinduer og terrassedøre.

Gulvvask

Når der vaskes gulve, skal man være særlig opmærksom på, at der ikke kommer flydende vand på trægulve. Vandet kan via sprækker i gulvbrædderne og ved fodpaneler, blive tilført gulvkonstruktionen. Derved er der overvejende sandsynlighed, for dannelse af skimmelsvamp på undersiden af gulvbrædderne. Skimmelsvamp under gulvet er ikke synligt, og opdages sjældent lige med det samme.

Tør krybekælder

Det er vigtigt, at en krybekælder er tør. Ellers kan fugt og kondens give skimmelsvamp, råd og borebiller. Løsningen er god ventilation med ventilationsriste i fundamenterne. Disse skal holdes intakte og fri for tillukning af eks.vis blade og lign. Fra ristens underkant til terræn, skal der minimum være 10 cm, så overfladevand ikke kan komme ind i krybekælderen. Fugt i krybekældre kan også stamme fra utætte rørføringer, hvorfor de og krybekælderen ofte bør inspiceres.

Klimaskærmen skal være intakt

Taget skal selv sagt være tæt for nedbør. Facadernes tilstand, murværk, gavle og fuger, bør ikke give anledning til at slagregn tilføres hulmuren. Tagrender og nedløb skal være intakte, ligesom disse hyppigt skal renses for blade og andet tilstoppende nedfald.