Det er en god idé at sikre sin ejendom ikke har risiko for kollaps, ved påvirkning af store sne mængder.

Der er flere ting som du bør være opmærksom på. Bl.a. træspær, stålrammekonstruktioner osv.​

Du er som ejer af en bygning ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovens bestemmelser.

Hvis der er forhold, der ikke lever op til lovgivningen, er kommunen myndighed, og kan påbyde dig som ejer, at bringe forholdene i orden.

Er du i tvivl og gerne vil være sikker på at dine bygninger bliver sikret, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning.​​